Blogs

Các phím tắt hữu dụng trong RStudio

Một số phím tắt hữu dụng trong RStudio

Tìm hiểu thêm

Import nhiều file cùng lúc vào R

Hướng dẫn import cùng lúc nhiều file vào R

Tìm hiểu thêm

Kết nối R với SQLServer

Hướng dẫn kết nối R với SQLServer

Tìm hiểu thêm

Thu gọn giá trị các factor trong biểu đồ

Hướng dẫn thu gọn giá trị các factor khi vẽ biểu đồ với R

Tìm hiểu thêm

Quản lý thư viện trong R hiệu quả

Hướng dẫn cách thức quản lý thư viện trong R hiệu quả

Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn cài đặt R & RStudio

Hướng dẫn cài đặt R & RStudio

Tìm hiểu thêm

Khi mới bắt đầu làm việc với GGPLOT2, sẽ rất khó để có thể tùy chỉnh các thành phần cơ bản trong biểu đồ. Trong bài viết này, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh những thành phần cơ bản nhất của biểu đồ với GGPLOT2. Khi đã tạo được các biểu đồ cơ bản, ta còn cần phải làm chủ được các thành phần khác của biểu đồ, trong đó quan trọng nhất gồm có:

Tìm hiểu thêm