Blogs

Xử lý factor với `forcats`

Cách xử lý dữ liệu factor cơ bản với forcats

Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh các thành phần cơ bản trong GGPLOT2

Cách tùy chỉnh một số thành phần cơ bản thường dùng trong GGPLOT2

Tìm hiểu thêm

Viết công thức toán trong rmarkdown

Các công thức và ký hiệu toán học thường dùng trong Rmarkdown

Tìm hiểu thêm

Quản lý dự án phân tích trong R với Project

Hướng dẫn cách thức quản lý dư án phân tích với project trong R

Tìm hiểu thêm

Các phím tắt hữu dụng trong RStudio

Một số phím tắt hữu dụng trong RStudio

Tìm hiểu thêm

Import nhiều file cùng lúc vào R

Hướng dẫn import cùng lúc nhiều file vào R

Tìm hiểu thêm

Kết nối R với SQLServer

Hướng dẫn kết nối R với SQLServer

Tìm hiểu thêm

Thu gọn giá trị các factor trong biểu đồ

Hướng dẫn thu gọn giá trị các factor khi vẽ biểu đồ với R

Tìm hiểu thêm

Quản lý thư viện trong R hiệu quả

Hướng dẫn cách thức quản lý thư viện trong R hiệu quả

Tìm hiểu thêm