Sử dụng ggplot2 bằng cách kéo thả

Tác giả: Nguyễn Hải Trường | 2019-08-15

Ở loạt bài viết trước, chúng ta đã học và sử dụng cách ứng dụng ggplot2 thông qua việc viết các câu lệnh với R. Trong bài viết này, RAnalytics sẽ hướng dẫn các bạn trực quan hóa dữ liệu bằng cách kéo thả trong R bằng việc sử dụng ggplot2 builder addin - esquisse.


Đầu tiên, các bạn cần tải package esquisse về bằng câu lệnh install.packages("esquisse"). Sau khi đã tải được package trên về, các bạn sử dụng câu lệnh sau: esquisse::esquisser().

Trên máy tính lúc này sẽ mở ra 1 cửa sổ mới để chúng ta có thể thực hiện các thao tác kéo thả như: import dữ liệu, chọn biến, trực quan hóa dữ liệu…Và thậm chí chúng ta có thể export phần script từ việc chúng ta trực quan hóa dữ liệu bằng việc kéo thả.Như vậy, chúng ta đã vừa được học cách trực quan hóa dữ liệu bằng cách kéo thả trong R. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với RAnalytics.vn!

comments powered by Disqus