Các loại biểu đồ với GGPLOT2

Ranalytics đã tổng hợp một số nguồn hữu ích, giúp các bạn dễ dàng tra cứu, tìm kiếm mã nguồn của các loại biểu đồ thường dùng trên R với GGPLOT2

 


R Graph Catalog

Đây là trang web rất hay được xây dựng bằng shiny trên R, giúp cho người dùng có thể dễ dàng tra cứu các loại biểu đồ và sử dụng các ví dụ có sẵn.

 


 


From Data to Vizualization

Đây là trang web rất hay, giúp các bạn có thể tra cứu các loại biểu đồ thường dùng với mã nguồn cả của RPython.

 

 


R graphics cookbook

Đây là cuốn sách khá hay, giúp các bạn mới bắt đầu sử dụng GGPLOT2 có thể dễ dàng tra cứu và chỉnh sửa các biểu đồ một cách nhanh chóng theo từng loại.

 

 


Top 50 GGPLOT2 vizualization

Tổng hợp 50 biểu đồ fancy trong GGPLOT2 với source code và cách thức hiển thị. Rất hữu dụng trong việc tham khảo các loại biểu đồ cần sử dụng trong công việc thực tế.