Copy từ clipboard vào R

Tác giả: Hoàng Đức Anh | 2018-06-22

Khi làm việc thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng đọc dữ liệu từ 1 file định dạng csv/xlsx vào R. Nhiều khi, để thuận tiện, ta có thể copy clipboard từ excel/csv vào thẳng R. Trong bài viết này Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn copy nhanh từ clipboard vào thẳng môi trường làm việc trong R.

Giả sử ta có 1 bảng dữ liệu từ excel và cần import vào R như sau:

Thông thường, ta sẽ phải lưu file dưới dạng csv hoặc excel và import vào R. Tuy nhiên, nếu bạn không cần phải tái sử dụng kết quả trên hoặc muốn thực hiện nhanh, ta có thể copy clipboard vào R với các bước sau.

  • Bước 1: Lựa chọn khu vực cần copy, thực hiện copy (Ctrl + C)

  • Bước 2: Sử dụng hàm read.table với lựa chọn file = "clipboard" như sau:
# Chọn file = "clipboard" với header là tên biến
df <- read.table(file = "clipboard", header = T)
df
##   x y
## 1 1 4
## 2 2 5
## 3 3 6

Như vậy, các bạn đã hoàn thành xong việc import dữ liệu từ clipboard vào R một cách nhanh chóng.

Chúc các bạn học và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus