Kết nối R với SQLServer

Tác giả: Hoàng Đức Anh' | 2018-06-19

Trong các doanh nghiệp hiện nay, SQLServer vẫn là một trong các database phổ biến nhất hiện nay. Do đó, khi làm việc thực tế, ta cân phải truy cập vào các cơ sở dữ liệu để truy cập dữ liệu phân tích. Trong blog này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức kết nối R với SQLServer qua hai bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Tạo kết nối với SQLServer


Để tạo kết nối với SQLServer, ta thực hiện như sau:

 • Bước 1.1: Truy cập vào Control Panel >> Administrative Tools >> ODBC Data Sources


 • Bước 1.2: Tạo connection mới


 • Bước 1.3: Lựa chọn SQLServer Native Client


 • Bước 1.4: Đặt tên cho kết nối, ví dụ: sql và lựa chọn database để kết nối


 • Bước 1.5: Chọn phương thức bảo mật - tích hợp với máy tính hoặc yêu cầu log-in


 • Bước 1.6: Thực hiện nốt, bấm vào Next

Bước 2: Thực hiện packages RODBC để kết nối với database

library(RODBC)

#Thực hiện kết nối với tên SQL vừa tạo

channel <- odbcConnect("sql")

#Thực hiện Query data 

data <- sqlQuery(channel, "
 SELECT TOP 1000 *
 FROM [AdventureWorks2014].[Production].[TransactionHistory]
         ")

Lúc này, toàn bộ data đã được thực hiện với SQLQuery và load về môi trường làm việc của R như một data frame bình thường và ta có thể thực hiện bất kỳ bước phân tích dữ liệu nào như data frame thông thường.

Chúc các bạn học và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus