Thông tin các khóa học

1. Hướng dẫn cơ bản về R - khóa học với DataCamp

RAnalytics.vn đã phối hợp với DataCamp để xây dựng một khóa học online HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về R.

Các bạn có thể truy cập khóa học tại đường link dưới đây: Hướng dẫn cơ bản về R


2. Phân tích và xử lý dữ liệu cơ bản với R

Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở slide dưới đây

Tài liệu cho khóa học sẽ được cập nhật trong mỗi bài giảng


Các tài liệu khác phục vụ khóa học

RAnalytics đã phối hợp với RStudio để dịch các cheatsheet mới nhất từ RStudio phục vụ cộng đồng phân tích dữ liệu sử dụng R tại Việt Nam


Chúng tôi hiện đang xây dựng thêm các khóa học khác nhằm phổ biến R rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng phân tích dữ liệu tại Việt Nam. Nếu các bạn có thêm các góp ý hoặc đề xuất xây dựng các khóa học, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi!