Import và Export dữ liệu SPSS, SAS, STATA vào R

Tác giả: Hoàng Đức Anh | 2018-11-30

Hiện nay, ngày càng nhiều các bạn dịch chuyển từ việc sử dụng Stata, SPSS hay SAS sang R. Tuy nhiên, khi chuyển sang công cụ mới, ta thường vẫn muốn tiếp tục sử dụng dữ liệu trên các phần mềm trước đây từng sử dụng. Trong bài viết này, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn cách import và export dữ liệu từ SAS, SPSS hoặc Stata vào R.

Với ba loại định dạng dữ liệu trên, ta có thể sử dụng package haven được tích hợp sẵn trong tidyverse.

SAS

library(haven)
# read data
read_sas("mtcars.sas7bdat")
# write data
write_sas(mtcars, "mtcars.sas7bdat")

SPSS

# read data
read_sav("mtcars.sav")
# write data
write_sav(mtcars, "mtcars.sav")

Stata

# Read data
read_dta("mtcars.dta")
# Write data
write_dta(mtcars, "mtcars.dta")

Đối với RStudio, các bạn có thể sử dụng chức năng import data set. Các bạn có thể xem hình minh họa dưới đây


Như vậy, chúng ta đã vừa được học cách import và export dữ liệu từ các định dạng của SAS, SPSS và STATA vào R. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus