Các phím tắt hữu dụng trong RStudio

Tác giả: Hoàng Đức Anh | 2018-06-24

Trong quá trình sử dụng R trong phân tích dữ liệu, phần lớn chúng ta đều sẽ sử dụng RStudio là IDE mặc định. Tuy nhiên, đối với các bạn mới bắt đầu, không phải bạn nào cũng biết các phím tắt trong RStudio giúp cho công việc trở nên thuận tiện hơn. Trong bài viết này, Ranalytics.vn sẽ hướng dẫn các bạn một số phím tắt cơ bản hay sử dụng trong Rstudio

Tạo nhanh dấu gán

Ta có thể sử dụng phím tắt Alt + - để tạo nhanh dấu gán <- trong scipt hoặc console.


Tạo nhanh toán tử pipe %>%

Ta có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + M để tạo nhanh toán tử pipe %>%


Tạo nhanh script mới

Sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + N


Knit nhanh kết quả Rmarkdown

Sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + K


Chuyển code thành comment và ngược lại

Sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + C

Format code

Sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + A


Trên dây là một số phím tắt được dùng rất nhiều trong quá trình phân tích dữ liệu.

Chúc các bạn học và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus